TANGAZA BIASHARA YAKO HAPA NA UONE FAIDA YAKE

Kwa Habari au Tangazo lolote la Biashara tuwasiliane kwa Simu 0713 - 581741 au 0755 - 863097.Email: robadio8@gmail.com

Tuesday, February 14, 2012

WARSHA YA UANDISHI WA MISWAADA YA FILAMU/SCREENPLAY WORKSHOP(Level 1)


Je ?unajuakuwahadithizaFilamuzozotehujengwakwawahusika, wahusikandiyowabebalengozima la filamu? jewajuajinsiyakuwajengawahusikawakoiliwawezekubebalengo la hadithiyaFilamukiufasaha? jeunajuakuwaukikoseakumjengamhusikamkuukatikahadithiyaFilamuyakonivigumuhadithiyaFilamu bora? basiukitakakuyajuayotehayakaribukatikawarshayauandishiwamiswadayafilamu pale IDARA YA SANAA CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM Kuanziatarehe 13-15 Februari2012 ,KutakuwanaWarshayaUandishiwaMiswaadayaFilamu/Screenplay Workshop(Level 1) , IdarayaSanaanaSanaazaMaonesho, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilasikukuanziasaa 3 asubuhihadisaa 8 mchana , Cheti cha Ushirikikitatolewamwishonimwamafunzo.

Warshaitakuwakwa Kiswahili (naKiingerezaikibidi)namshirikianawezakuwamtuyoyoteanayependakuandikamiswadayafilamu (amateur scriptwriter) au mwandishianayechipukia (upcoming scriptwriter)

HimawadauwotewaTasniayaFilamu ,Sanaa, SanaazaMaonyeshonaUandishiwaubunifumsikosenafasihiimuhimuyawarshamafunzodaraja la kwanza ilikujijengeamisingimizuriyaUandishiwaMiswaadayaFilamu

KwamaelezozaidikuhusiananawarshahiitafadhaliwasiliananaIDARA YA SANAA CHUO KIKUU CHA DAR ES SALAAM ,Ndg.JohnMwakilamaSimuNamba0714 13 22 49, nabaruapepe :mwakilamajohn@yahoo.com

No comments: